Ważna środa! Pułapka na zadatek.

🔹

Sprzedajesz dom, który zbudowałeś tanim kosztem, będąc Inwestorem i masz już zainteresowanego ofertą i ceną. Jest tak zainteresowany, że wpłacił zadatek. Cieszysz się, odmawiasz innym zainteresowanym i liczysz pieniądze.

A tu z liczenia nici, bo klient chce się wycofać.
Na szczęście masz zadatek. Na pocieszenie.
No chyba, że go nie masz. Bo musisz jednak zwrócić.


Dlaczego? Bo prowadziłeś prace budowlane z wadą prawną, przez którą, Twój potencjalny klient nie zostawi u Ciebie zadatku.

🔹
Obowiązki


Budując dom jako inwestor masz narzucone obowiązki związane z zapewnieniem odbioru robót budowlanych.
Większość osób uważa, że kierownik budowy jest zobligowany do odbioru robót. Niestety kierownik budowy nie ma tego w obowiązkach wynikających z Prawa Budowlanego. Kierownik budowy powinien zgłosić wykonane prace do odbioru inwestorowi, a inwestor sam lub z pomocą osoby kompetentnej powinien dokonać odbioru.

Zatrudnienie wykwalifikowanych osób do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zapewnia normatywny odbiór prac budowlanych od wykonawców.

Art. 18. Obejmujący obowiązki i uprawnienia inwestora mówi m.in, że:
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności (…) zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych (…)

🔹
A co z zadatkiem?


Czy po podpisaniu umowy sprzedaży domu budowanego zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę można stracić otrzymany zadatek oraz pozostać z niesprzedanym domem?

Tak!

Pewien Klient (inwestor i sprzedający), poprosił o usługę sprawdzenia zamieszkanego, wybudowanego kilka lat temu domu pod kątem jakości wykonania prac. Uważał, że to pozwoli mu wybrnąć z problemu prawnego – braku zapewnienia odbioru robót budowlanych.

Uważał, że pomimo niedopełnienia przez niego obowiązku wynikającego z Prawa Budowlanego (polegającego na zapewnieniu przez inwestora odbioru robót budowlanych) opinia potwierdzająca poprawność wykonania robót, sporządzona przez nadzór budowlany, pozwoli mu sprzedać dom bez właściwego dokumentu odbioru.
Źle uważał.

🔹
Efekty


Kupujący, który szukał sposobu na wycofanie się z zakupu, po zapoznaniu się z dokumentacją budynku, który zamierzał zakupić nie znalazł żadnych dokumentów potwierdzających odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i na tej podstawie zrezygnował z zakupu nieruchomości.

Oczekuje zwrotu zadatku. Argumentuje, że proces budowy budynku w myśl Prawa Budowlanego został zrealizowany wadliwie. Poza zwrotem zadatku oczekuje odszkodowania.
Nasze prawo, jak widać, jest chaotyczne i trudno za nim nadążyć. Ale jak wiemy, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania.


Teraz wiecie już więcej i możecie się lepiej zabezpieczać.

🔹

Skontaktuj się z nami!

https://www.linkedin.com/company/normatyw/